5/22/2013

இڿڰۣ

... и всяка споделеност е утеха,
и в тишина се случва единение;
прегръдката ти - перлена и мека,
и в нея аз, със своите съмнения...
И в мене ти - роса в сърцето чисто.
И нежността, така неизразима,
оставила след почерка огнище.
След прочита - доверие, и Име.

Няма коментари:

Публикуване на коментар