8/06/2012

Име

Зениците на Бог низспускат мечове. Змия извива личната обител.
Вселените на моето съзнание притихнали, не помнят Благослов.
От шепота ми, свит в черупка слънце разлиства сетива един Мъчител...
от осем букви назован в безумие. В деветата... е нашата Любов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар