6/07/2013

Турция, 2013

Не можеш на разпукналия цвят
да забраниш да пръска аромат
и семена да сее над земята
подет от вятъра на свободата.

...

Вържи ги стегнато, ръцете ми, и двете.
По устните ми ще разцъфне цвете:
една уханна, истинна любов,
възпяваща светът - свободен, нов.

Няма коментари:

Публикуване на коментар