6/01/2013

Варна

Морето съзерцавах на закат...
Нашепваше сълзи самосъзнание.
Частичка бе, от свидния ни свят,
дъга от пръски, обич и страдание,
вселена от безкрайност и мечти.
Една пролука вечност до сърцето ми.
Морето вчера бе отново ти,
и пътят, с който аз да те намеря.

30.05.2013

Няма коментари:

Публикуване на коментар