4/13/2013

...

Светът е разрушение и страх.
Светът ми... още топла пещ от восък.
Искрицата на неговия мрак
до утрото в сърцето си ще нося.
И някак ще издъхна две следи...
в които зрънце светещо покълва.
И се разлиства, някога, преди.
А всеки миг до утре ще е мъртъв.


Няма коментари:

Публикуване на коментар