11/04/2012

ХатунЛозата край дувара зазлатя
като герданче български пендари.
Окичена девица – сватбен дар,
преди тъгата зимна да попари.
Преди да я целуне онзи студ
от който пукат гроздове и песни
и в бяло да извие свян и смут
свирнята и - опято вино – есенно.
Сватбари по земята се роят –
мравуняци, опитали плода и.
Женихът топъл – Отомански свят
посреща и изпраща блага рая.
И впива ятаган с гореща страст
в напъпилата булчина утроба,
да я отчува от човешка мраз
в рогозката разгърдена на гроба и.
Напролет плодове да му дари,
живецът да повие в зърно сладко,
да плисне сок над чуждите курии,
да го възпее с дивото си мляко,
да помни, и да ражда. Да мълчи,
кога на лято му рои децата.
Лозницата, с гяурските очи
край чуждия дувар, припламна в злато.

2001

Няма коментари:

Публикуване на коментар