3/14/2014

Хотят ли инсанлар днес войны

Ботуш. Трибагреник. Бомбе.
Копанка бобец, водка, хлебец.
Напреееед! Забравено тюрбе
и разкървавен полумесец.

Родина, детски смях, сълза.
Реки от кървави закати.
Земята - в джоба ми. Пълзя...
Кардеш, запри се. 
Стопинг. 
Хватит!


Няма коментари:

Публикуване на коментар