5/06/2013

Заключени ириси

vladun & secret_rose


От яркостта на всеобземащата истина
клепачите изгарят -
не могат дребните сълзици
да угасят пожарите
и пътищата,
плиснали в зениците.
И уморени
погледите се завръщат
обратно към сърцето,
като реки,
които в изворите си се вливат.

Вземи от светлината им.
И подари ми мрак,
за да запомня
сиянието кротко на звездите.

1 коментар: