2/03/2012

На един рожденник

Защото в този ден звънят цветята
с най-нежната мелодия на името
дарено ти с усмивка от Зората,
защото в този ден до нас те има,
изплитам му венче от светлина
и го наричам с нежни римозвучия
да бъде най-красив на ранина,
в която ти, рожденнико, се случи.
И нека цялата усмихната земя
подеме песента на слънцелея
с най-топли пожелания. Една
родена роза в теб да се засмее.

2 коментара: