8/24/2011

знам

Моя обич,
намерена само
за късно прозрение...
Моя тиха несрета,
откраднат в мълчание миг...
Знам, че влюбих се
в грях, знам,
потръпва сърцето ми клето.
Но в очите ми ражда се
само с очите ти стих...

Няма коментари:

Публикуване на коментар