8/21/2011

ще бъдеш ли за мен съня на славей...

Копнежа
по криле на бели гълъби
и страстното желание
за полет
ще ми дариш ли
в този миг на сързецание,
роден в непреходната
пролет
на моето тъй търсещо
сърце...
Ще бъдеш ли за мен
съня на славей,
дъха на ромона
дъждовен, тих...
Ще бъдеш ли отново
тайната, и силата,
и раната
на моя стих...

Няма коментари:

Публикуване на коментар