8/21/2011

Светец

Откакто го беляза, няма сън.
Отне му и посоката за връщане.
Отгоре гледа хората навън,
и покривите им, и къщите.

И те го гледат, с питащи очи.
Не разпознават кой къде е разпнат.
До него двама, а в един горчи
на Галилея мъртвото и празното.

Не е герой. И не е отличен.
Една победа има - десет пръста
с които, до Спасителя, смирен
сърцето си е заковал за кръста.

Няма коментари:

Публикуване на коментар