8/21/2011

познанието

Познанието има ли криле...
от тъничките странички вали ли
след всеки пулс
пътечка ли стеле
или затрупва в личната могила
от думи
думи
думи
и листа...
покапали в сърдечната ми есен...
Достига ли ме
този Път
с вестта
за Неговата неделима песен...

Няма коментари:

Публикуване на коментар